Open Drachten

“Open Drachten” : Het Knooppunt van Netwerk Centrummanagement

In het hart van Drachten fungeert Open Drachten als het verbindende element tussen de winkeliersvereniging en de gemeente. Met de opkomst van citymarketing, aangewakkerd door de wens van de gemeente en de winkeliersvereniging, nam Open Drachten het voortouw. Samen met strategisch bureau Ten Stripes werd er gedurende 3 à 4 jaar gewerkt aan de vernieuwing van citymarketing in Drachten.
De missie was duidelijk: een platform opzetten dat de diversiteit van Drachten toonde, een ‘zien en doen’ benadering met focus op evenementen en activiteiten. Open Drachten werd de vitrine van de stad, een samenwerking met verschillende organisaties en een gemeenschappelijke etalage voor citymarketing.

De uitdaging:

Voor de samenwerking met Multiplus Online worstelde Open Drachten met het teveel aan informatie op hun bestaande platform. De strategie verduidelijken was essentieel, want het was niet meer helder wat bezoekers precies konden verwachten. Het doel was herdefiniëren, bezoekers aantrekken en de Drachten bekend maken door duidelijke communicatie.

De aanpak

We namen de leiding in het bouwen van de website en werkten nauw samen met onze partner in marketing strategie Ten Stripes om de strategie tot uitvoering te brengen. We brachten de samen met Ten Strips ontwikkelde strategie tot leven door dit samen met de nieuwe huisstijl te implementeren. We hadden hierbij een sterke focus op de interactieve kaart die de activiteiten in Drachten in kaart bracht, zodat alles goed werd gevisualiseerd. Naast de website bouw, organiseerden we ook sessies om de stakeholders te betrekken bij het re design proces en blijven we nauw betrokken bij het beheer en onderhoud van de website.
Onze uitdaging lag ook in flexibel mee bewegen met de besluitvorming. Ons team erkende het belang van een succesvolle citymarketing voor Drachten. We hebben ons daarvoor met volle overgave ingegooid, betrokken als we zijn met Drachten
De oplossing lag uiteindelijk in het creëren van een gestructureerde benadering, onderbouwd door gezamenlijke besluitvorming.

De Samenwerking en de resultaten:

Het resultaat van de samenwerking tussen Multiplus Online en Ten Stripes was opmerkelijk. Open Drachten kreeg niet alleen een nieuwe look en feel, maar ook een duidelijke focus. Stakeholders werden actief betrokken en bleven dat in de volgende stappen. De lokale betrokkenheid en strategische uitvoering zorgden voor enthousiasme en een netwerk dat verder reikte dan de gemeentegrenzen. Een prachtige samenwerking tussen gemeente Smallingerland, Ten Stripes en Multiplus. We hebben er van genoten en nog steeds, want de samenwerking loopt door!