Blue Banner Red

Blue Banner RED ontwikkelt en creëert

Al sinds de oprichting van Blue Banner RED verzorgen we de corperate marketing en marketing van nieuwbouwprojecten voor deze projectontwikkelaar. Denk daarbij aan strategie, het verzorgen van nieuwbouw websites, interactieve kaarten, online marketing, brochures, advertenties, roll banners, bouwdoeken, enzovoort. Daarbij wil Blue Banner RED volledig ontzorgd worden, compleet en resultaatgericht samenwerken staat voorop.

De Opdracht

Vanwege het feit dat Blue Banner RED de laatste jaren een onstuimige groei heeft doorgemaakt, wilde het bedrijf zich opnieuw online positioneren. Naast ontwikkelaar van woningen moet op de website duidelijk worden dat Blue Banner RED nadrukkelijk oog heeft voor de maatschappelijke invulling van een te ontwikkelen gebied.

De uitwerking

Na een strategische sessie met de directie van Blue Banner RED wisten we precies waar de nieuwe corporate website aan moest voldoen. Voor de vormgeving van de website fungeerde het huisstijlboek van Blue Banner RED als leidraad. De directie had als wens dat het merk Blue Banner RED zowel op desktop als mobiel goed herkenbaar moest worden. Daarom is gekozen is voor een heldere menustructuur en sterke content, met de focus op de nieuwbouwprojecten van Blue Banner RED. Missie, visie en kernwaarden hebben eveneens prioriteit. Tenslotte is snelheid op de website belangrijk, potentiële klanten moeten in één oogopslag kunnen zien waar Blue Banner RED voor staat en welke projecten er worden uitgevoerd. Daarom zijn sterke call to action buttons toegevoegd, waardoor potentiële klanten zoals bijvoorbeeld beleggers en gemeentes makkelijk contact kunnen zoeken met Blue Banner RED.