Wat is PHP?

Inhoudsopgave

PHP was in het verleden een afkorting voor Personal Home Page, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. De originele beschrijving wordt dus niet langer gebruikt voor PHP, in plaats daarvan werd de aanvulling Hypertext Preprocessor juist toegevoegd. Het betreft een scripting taal die echt gefocust is op web development. Normaliter wordt de PHP code uitgevoerd op een web server, maar deze taal kan ook gebruikt worden buiten het internet. Lees hieronder meer over PHP!

Wat is de definitie van PHP?

PHP kwam voor het eerst in de spotlights in 1994, destijds begon namelijk de ontwikkeling van deze scripting taal. Rasmus Lerdorf schreef toentertijd namelijk meerdere Common Gateway Interface, oftewel CGI, programma’s in C voor het inrichten van zijn persoonlijke homepagina. Vervolgens werd de code uitgebreid zodat er gewerkt kon worden met webformulieren, terwijl dit ook gedaan werd zodat data uitgewisseld kon worden met databases. Op deze manier werd de Personal Home Page gecreëerd, al werd het ook wel Forms Interpreter genoemd. Dit PHP systeem werd in 1995 voor het eerst gepubliceerd, samen met variabelen die afgeleid waren van Perl, net als de optie voor het embedden van HTML code. Alhoewel de syntax op Perl lijkt, is het wel minder consistent en vereenvoudigd.

Alhoewel PHP niet ontwikkeld is als volwaardige programmeertaal, is het juist constant gegroeid tot de scripting taal die het inmiddels geworden is. De namen van functies zijn desondanks niet consequent, wat te maken heeft met de opeenstapeling van functies. Dit geldt ook voor de indeling van parameters. Eind 2020 werd een nieuwe officiële versie geïntroduceerd, wat PHP 8 wordt genoemd. Dit heeft vele nieuwe functies, terwijl er ook een paar grote wijzigingen doorgevoerd zijn.

Recente blog posts