Wat is frontend?

Inhoudsopgave

De frontend van een website heeft te maken met de grafische gebruikersinterface, wat ook wel afgekort wordt tot GUI. Frontend web development heeft hier dan ook betrekking op. Gebruikers kunnen webpagina’s bekijken en interacties verrichten op de site doordat de developer van de website gebruik heeft gemaakt bekende programmeertalen als HTLM, JavaScript en CSS. In dit artikel kun je meer lezen over wat een front end developer precies is en wat voor werkzaamheden deze expert verricht bij het creëren van een website. 

Wat is een frontend developer?  

Een site bestaat uit twee delen: een backend, de code achter de site die de functionaliteit en weergave mogelijk maakt, en een frontend, het gedeelte dat getoond wordt aan de bezoeker. Op een webpagina vind je bijvoorbeeld een interactief element als een knop. In de backend zal er dan een code geplaatst zijn zodat deze knop de gewenste functie heeft. Daarnaast moet de knop ook zichtbaar gemaakt worden met behulp van een visuele representatie. Hierdoor weet de bezoeker dat hij/zij te maken heeft met een interactief element. De front end developer moet dit realiseren voor de grafische gebruikersinterface. Hiervoor wordt gebruik gemaakt de eerder genoemde programmeertalen, maar ook Python, PHP en Ruby kunnen ingezet worden. 

Doet een frontend developer ook graphic design? 

Een front end developer is desondanks niet verantwoordelijk voor het creëren van de grafische elementen, dit doet een webdesigner juist. Een developer van de frontend voert het werk juist uit in de code van een website. Hierdoor zullen de grafische elementen zichtbaar zijn voor de gebruiker van de pagina, waaronder de knoppen die we net al genoemd hebben. Hierdoor is een front end developer eigenlijk de brug tussen grafische vormgevers en backend programmeurs.

Recente blog posts